profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Математика от Аккаунт удален

Провери равны ли равенцтва                                                                                       478*24<478*(3*9)                                                                                                                     356*10*6>356*16                                                                                                                                                           296*80>296*9*10                                                                                                                                                 134*19<134*9*10

 1. Ответ
  Ответ дан Аккаунт удален

  1) 478 * 24 < 478* (3*9)

               24       =    24  

  Равенство неверное

  2) 356* 10* 6 > 356 * 16

              60    >          16

  Равенство верное

  3) 296*80 > 296 * 9*10

             80            90

  Равенство неверное

  4) 134*19 < 134*9*10

             19          90

  Равенство верное

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Самые новые вопросы